lower-banner_english

 

Rhai fideos ar YouTube ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel a chyfrifol:

Fideo #TakeCareofYourDigitalSelf Prosiect Digital Wildfire: https://www.youtube.com/watch?v=5nXaEctiVhs

Mae’r fideo wedi ei anelu yn arbennig at blant 9 i 13 mlwydd oed sy’n dechrau defnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Fideo ‘Beth sy’n gwneud dinesydd digidol da ar y cyfryngau cymdeithasol?’ Prosiect Digital Wildfire: https://www.youtube.com/watch?v=kh1_7VVoq8g

Gofynodd Prosiect Digital Wildfire i bobl ifanc “Beth sy’n gwneud dinesydd digidol da ar y cyfryngau cymdeithasol?’  Mae’r fideo yn dangos rhai o’r ymatebion.

 

 CU  R&S  photo  esrc